Zprávy a události:

Opravná zkouška a náhradní termín hodnocení

Ředitel Waldorfské základní a střední školy Semily, příspěvkové organizace stanovuje termín opravné zkoušky pro žáky, kteří neprospěli ve školním roce 2018/2019 nejvýše z 2 povinných předmětů 26. - 30. 8. 2019 a termín hodnocení žáků, kteří nebyli hodnoceni z některých předmětů do 30. 9. 2019. Konkrétní termíny budou žákům/zákonným zástupcům sděleny písemně včetně formy a průběhu přezkoušení.

Případné bližší informace žádejte na tel. čísle 732 516 572 - Lenka Břenková.


12.07.2019