Zprávy a události:

Akce tříd lycea - září

Co se dělo v jednotlivých třídách v průběhu prvního měsíce školního roku 2018/19.

Desátá třída: Začátek nového školního roku, seznámení se navzájem v nové třídě, v nové škole. Desáťáci odjeli na biodynamický statek v Českých Kopistech, aby společnou prací pomohli se sklizní, prožili "dohromady" jednotlivé dny a poznali jeden druhého. Přejeme jim i jejich třídnímu učiteli Jiřímu Šimkovi, aby se celé třídě dařilo a všichni chodili do školy rádi a s očekáváním nových věcí.

Devátá třída: Třetí týden v září se devátá třída "utkala" se záludnostmi pěstitelského praktika. Společně se svou třídní učitelkou Martou Cardovou, paní učitelkou Ivou Válkovou a paní Vilmou Kolmannovou se žáci celé třídy s vervou pustili do práce na zemědělském pozemku v Nové Vsi nad Popelkou a následně i do úpravy školního pozemku a zahrady lycea. Zůstal za nimi kus DOBŘE odvedené práce. Všichni se těšíme na další dílo v podobě sezení z palet, které společně vytvoří.


03.10.2018