Zprávy a události:

Informace pro žáky 9. až 12. třídy, kteří byli na konci 2. pololetí školního roku 2017/18 "nehodnoceni"

Upozorňujeme žáky, kteří byli na konci 2. pololetí 2017/18 "nehodnoceni", že termín k ukončení klasifikace je ředitelem školy stanoven do 27. 9. 2018.

Případné bližší informace žádejte na tel. čísle 732 516 572 - Lenka Břenková.


14.08.2018