Zprávy a události:

Studentské prezidentské volby 12. a 13. 12. 2017

Organizace Jeden svět na školách uspořádala studentské prezidentské volby, zapojila se i naše škola.

Demokracie není pouze formou státní, nýbrž také methodou všeho veřejného a soukromého života, je názorem na život; podstata demokracie je shoda lidí, jejich mírné obcování, láska, lidskost. Úspěšná politika, domácí i zahraniční, uvědomělé politické vedení předpokládá souhlasnost občanů v hlavních názorech a v hlavním směru politického počínání. Stát není jen mechanismem, politika není jen dovednou správní a diplomatickou technikou, stát je spolčením občanů na rozumových a mravních základech...(T. G. Masaryk - O demokracii)

12. a 13. ledna 2018 se uskuteční první kolo prezidentských voleb. Máme možnost zvolit prezidenta, člověka, který bude reprezentovat naši zemi, bude morální oporou všem a společnost bude sjednocovat a ne rozdělovat. Máme možnost si vybrat slušného člověka. Koho by si vybrali žáci středních škol, zjistíte na www.jsns.cz, koho naši žáci, zjistíte v příloze.


18.12.2017
Přiložené soubory
ikona vysledky_voleb.pdf 95,3 kB
Adobe PDF dokument