Zprávy a události:

Plánování rozvoje školy zahájeno

Od 1. června 2016 plánujeme!

1. června proběhlo úvodní setkání za účasti cca 20 lidí. Zapojili se zástupci za školu, rodiče a zřizovatele. Společně jsme diskutovali o škole a potřebě plánovat. 14. června připravovala úzká pracovní skupina různé formy zjišťování informací potřebných pro vznik plánu, vybírala skupiny důležité pro oslovení a formulovala otázky. Od záři budete mít všichni možnost se aktivně zapojit.


20.06.2016