Kolegium učitelů

Kolegium učitelů, které je kolektivním orgánem vnitřní správy školy a schází se pravidelně každé čtvrteční odpoledne, tvoří ve školním roce 2020/2021:

 • Bc. Ondřej Slavík
  třídní učitel 1. třídy, ondrej.slavik@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Kateřina Pecinová
  třídní učitelka 2. A třídy, katerina.pecinova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Petra Plachá 
  třídní učitelka 2. B třídy, petra.placha@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Martina Kmínková
  třídní učitelka 3. třídy, martina.kminkova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Zuzana Jebavá 
  třídní učitelka 4. třídy, zuzana.jebava@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Vlastimil Trnka 
  třídní učitel 5. třídy, vlastimil.trnka@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Pavla Grajová 
  třídní učitelka 6. třídy, český jazyk, pavla.grajova@waldorf.semily.cz
 • Ing. Jindřiška Kocvárová 
  třídní učitelka 7. třídy, jindriska.kocvarova@waldorf.semily.cz
 • M.Ed Jan Slavík, DiS
  třídní učitel 8. třídy, jan.slavik@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Olga Pleštilová, 
  třídní učitelka 9. třídy,hudební výchova, anglický jazyk, olga.plestilova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Zuzana Studničková
  třídní učitelka 10. třídy, matematika, fyzika, chemie, zuzana.studnickova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Petr Stříbrný 
  třídní učitel 11. třídy, zástupce pro SŠ, metodik primární prevence, český jazyk, dějepis, základy společenských věd, petr.stribrny@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Marta Cardová 
  třídní učitelka 12. třídy, německý jazyk, marta.cardova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Jiří Šimek 
  třídní učitel 13. třídy, matematika, fyzika, jiri.simek@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Jitka Podzimková 
  německý jazyk, anglický jazyk, jitka.podzimkova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Lenka Břenková 
  statutární zástupkyně školy, výchovná poradkyně, dramatická výchova, lenka.brenkova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D. 
  pedagogický zástupce pro ZŠ, biologie, chemie, dusan.plestil@waldorf.semily.cz
 • Ing. Petra Musilová 
  organizační zástupce pro ZŠ, petra.musilova@waldorf.semily.cz
 • RNDr. Leoš Převrátil 
  fyzika, matematika, informatika, leos.prevratil@waldorf.semily.cz
 • MgA. Mojmír Dlabola 
  kovářství, truhlářství, kroužek malby, mojmir.dlabola@waldorf.semily.cz
 • M.Ed Anthony Tun 
  anglický jazyk, anthony.tun@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Lenka Vránková 
  tělesná výchova, lenka.vrankova@waldorf.semily.cz
 • Bc. Dagmar Skalská 
  německý jazyk, eurythmie, dagmar.skalska@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Marta Daňková
  dějiny umění, marta.dankova@waldorf.semily.cz
 • Iveta Sadecká 
  umělecké předměty, výtvarná výchova, iveta.sadecka@waldorf.semily.cz
 • Iva Válková 
  pracovní vyučování, dílny, iva.valkova@waldorf.semily.cz
 • Bc. Adéla Kocvárová
  pracovní vyučování, dílny, pěstitelské práce, adela.kocvarova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Kateřina Ďurechová 
  modelování, pěstitelské práce, informatika, katerina.durechova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Eliška Kahudová 
  dějepis, psychologie, základy společenských věd, divadlo, eliska.kahudova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Šárka Staňková 
  český jazyk, sarka.stankova@waldorf.semily.cz
 • Ivana Trnková
  asistentka učitele ve čtvrté třídě, ivana.trnkova@waldorf.semily.cz
 • Eva Kaplanová
  vedoucí vychovatelka školní družiny, eva.kaplanova@waldorf.semily.cz
 • Zdeňka Nesvadbová 
  vychovatelka, zdenka.nesvadbova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Hana Kristelová
  vychovatelka, hana.kristelova@waldorf.semily.cz
 • Helena Pánová
  vychovatelka, helena.panova@waldorf.semily.cz
 • Libuše Friedrichová 
  vychovatelka v dětském klubu, libuse.friedrichova@waldorf.semily.cz
 • Barbora Kozáková
  vychovatelka v dětském klubu, barbora.kozakova@waldorf.semily.cz