Kolegium učitelů

Kolegium učitelů, které je kolektivním orgánem vnitřní správy školy a schází se pravidelně každé čtvrteční odpoledne, tvoří ve školním roce 2018/2019:

 • Mgr. Zuzana Jebavá
  třídní učitelka 1. třídy, jebava@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Vlastimil Trnka
  třídní učitel 2. třídy, trnka@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Pavla Grajová
  třídní učitelka 3. třídy, český jazyk, grajova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Ivana Zejdová
  třídní učitelka 4. třídy, německý jazyk, speciální pedagog, zejdova@waldorf.semily.cz
 • Jan Slavík, DiS.
  třídní učitel 5. třídy, hudební výchova, jan.slavik@waldorf.semily.cz
 • Bc. Ondřej Slavík
  třídní učitel 6. třídy, hudební výchova, ondrej.slavik@waldorf.semily.cz
 • Bc. Tereza Včeláková
  třídní učitelka 7. třídy, tereza.vcelakova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Marta Šedivá
  třídní učitelka 8. třídy, zástupce ředitele pro zš, výchovný poradce pro zš, sediva@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Marta Cardová
  třídní učitelka 9. třídy, německý jazyk, marta.cardova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Jiří Šimek
  třídní učitel 10. třídy, matematika, fyzika, jiri.simek@waldorf.semily.cz
 • MaEd. Anthony Tun
  třídní učitel 11. třídy, anglický jazyk, anthony.tun@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Jitka Podzimková
  třídní učitelka 12. třídy, německý jazyk, anglický jazyk, jitka.podzimkova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Petr Stříbrný
  třídní učitel 13. třídy, metodik primární prevence, český jazyk, dějepis, základy společenských věd, petr.stribrny@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Olga Pleštilová
  hudební výchova, anglický jazyk, olga.plestilova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D.
  biologie, chemie, dusan.plestil@waldorf.semily.cz
 • Ing. Jindřiška Kocvárová
  anglický jazyk, výtvarná výchova, kaligrafie, jindra.kocvarova@waldorf.semily.cz
 • MgA. Mojmír Dlabola
  kovářství, truhlářství, kroužek malby, mojmir.dlabola@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Lenka Vránková
  německý jazyk, tělesná výchova, lenka.vrankova@waldorf.semily.cz
 • Bc. Dagmar Skalská
  německý jazyk, eurythmie, dasa.skalska@waldorf.semily.cz
 • Michal Ďurech
  informatika, michal.durech@waldorf.semily.cz
 • Iveta Sadecká
  umělecké předměty, výtvarná výchova, iveta.sadecka@waldorf.semily.cz
 • Iva Válková
  pracovní vyučování, dílny, iva.valkova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Lenka Břenková
  zástupkyně ředitele pro SŠ, výchovná poradkyně, dramatická výchova, lenka.brenkova@waldorf.semily.cz
 • PhDr. Magda Nišponská, Ph.D.
  psychologie, magda.nisponska@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Martina Puekerová
  anglický jazyk, martina.peukerova@waldorf.semily.cz
 • Ing. Tereza Bubeníková
  eurytmie, tereza.bubenikova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Helena Turková
  učitelka ekonomie, helena.turkova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Kateřina Ďurechová
  modelování, pěstitelské práce, informatika, durechova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Eliška Kahudová
  dějepis, předměty na zš a sš, kahudova@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Šárka Staňková
  český jazyk, stankova@waldorf.semily.cz
 • Bc. Kamila Slavíková
  vedoucí vychovatelka školní družiny, kamila.slavikova@waldorf.semily.cz
 • Bc. Alžběta Hančová
  vychovatelka v družině, alzbeta.hancova@waldorf.semily.cz
 • Eva Kaplanová
  vychovatelka, asistentka pedagoga eva.kaplanova@waldorf.semily.cz
 • Zdeňka Nesvadbová
  vychovatelka, zdenka.nesvadbova@waldorf.semily.cz
 • Libuše Friedrichová
  vychovatelka, friedrichová@waldorf.semily.cz
 • Mgr. Ivan Semecký
  ředitel, vychovatel v družině, ivan.semecky@waldorf.semily.cz
 • Paedr. Vlasta Tomešová
  speciální pedagog, asistent pedagoga, vlasta.tomesova@waldorf.semily.cz
 • Ivana Trnková
  asistent pedagoga, ivana.trnkova@waldorf.semily.cz