Zprávy

Prázdninový provoz školy

V případě potřeby návštěvy školy volejte: ZWŠ - 736130073, lyceum - 488880027

Zrušení voleb do školské rady

Statutární zástupkyně školy ruší volby do ŠR v termínu 23. - 25. 6. 2021

Indiánský tábor Ploučnice 2021

Indiánský tábor na Ploučnici tentokrát s tématem - Hledání divocha aneb návrat ke kořenům.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Statutární zástupkyně školy, jejíž činnost vykonává Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace, zveřejňuje výsledky přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení a další důležité informace pro uchazeče naleznete v přílohách.

Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání pro šk. rok 2021/2022

Vyjádření kolegia a statutární zástupkyně k testování na waldorfské škole.

Vážení rodiče, milí žáci a studenti, minulé dny byly pro celou školu velmi těžké a složité. V těchto a následujících dnech máme za cíl naši školu spojit dohromady.

Divadlo pro uši - POSLECH!

Rozhlasové lahůdky v podání studentů 12. třídy

Rozhovor s paní Alenou Zdražilovou

Paní Alena Zdražilová patří k významným osobnostem naší školy. V roce 2019 byla oceněna Libereckým krajem za dlouholetou pedagogickou činnost. Rozhovor zde https://www.severskejsveraz.cz/alena-zdrazilova/

Selected works of Waldorf Lyceum Semily students-Spring 2021

Výběr prací žáků 10. a 11. třídy, které vytvořili v rámci distanční výuky v předmětu Anglický jazyk.

Zajímavé odkazy nejen pro rodiče budoucích prvňáčků

Co by Vás mohlo zajímat o waldorfské pedagogice.

Zápis do I. třídy pro školní rok 2021/2022

Termín zápisu dětí je stanoven na středu 21. dubna 2021. Podrobnosti a možnost rezervovat si termín zveřejníme v úterý 6. dubna. Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat pouze jednu první třídu. Více po kliknutí na nadpis.

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 - změna termínu - školní přijímací zkouška je 11. a 12. 5. 2021

Podmínky jarního přijímacího řízení naleznete v příloze po kliknutí na nadpis. Proběhne pouze školní přijímací zkouška v novém termínu 11. a 12. 5. 2021 a náhradní termín je 7. 6. 2021. Ostatní informace uvedené v příloze se nemění. Těšíme se na vás.

Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje vykonáváme do 29. 3. do 11. 4. 2021 péči o děti a mládež za nouzového stavu

Péči vykonáváme o děti k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce. Péče bude zajišťována v souladu s rozhodnutím hejtmana v příloze. Rodiče prosíme, aby kontaktovali paní Martu Šedivou (zástupkyni ředitele pro ZŠ) tel. 604 232 268. Děkujeme

Výroční zpráva za školní rok 2019 - 2020

V příloze najdete výroční zprávu o činnosti školy ve školní roce 2019 - 2020.

Otevřený dopis Asociace waldorfských škol ČR a tisková zpráva

Asociace waldorfských škol České republiky, sdružující 20 waldorfských škol, odeslala otevřený dopis předsedovi vlády ČR a ministrům zdravotnictví i školství. V dopise Asociace upozorňuje na škodlivost přijatých hygienických opatření a požaduje jejich přehodnocení a úpravu - dopis v příloze po kliknutí.

Nový školní rok 2020/2021

Milí rodiče a žáci, začínáme 101. rok waldorfských škol. Naše základní škola vstupuje do 29. roku svého života a lyceum do 15. V přílohách najdete podstatné informace pro tento rok. Zveřejňujeme organizaci školního roku a školní kalendář.

Vysokorychlostní internet na lyceu od místní firmy KATRO SERVIS spol.s r.o.

Dlouhodobě usilujeme o podporu místních firem, a tak jsme jako dodavatele těchto služeb vybrali místní společnost KATRO SERVIS spol. s r.o., která má v uvedené oblasti bohaté zkušenosti a tradici. Zároveň je jedinou společností, která v místě disponuje optickou technologií, což je z pohledu stability připojení ta nejlepší varianta. Kliknutím se dozvíte více a také představíme KATRO SERVIS, ale více informací o firmě naleznete na webových stránkách www.katro.cz.

Články k pedagogickým otázkám v době pandemie

V příloze naleznete články z posledního čísla časopisu Člověk a výchova 2020/2 k současné situaci s ohledem na pedagogické a psychologické aspekty.

Výroční zpráva za školní rok 2018 - 2019

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018 - 2019 je tu! Přejeme příjemné čtení.

SEDMÁCI NA LA GRACE, záštitu převzal Ing. Tomáš Sábl

Místostarosta města převzal osobní záštitu nad výjimečným vzdělávacím projektem sedmé třídy waldorfské školy.

Školní družina 2019 - 2020

Školní družina pro 1. - 3. třídu začíná svoji činnost v úterý 3. září 2019. Děti mohou přijít již tento den, ale pouze s vyplněnou a podepsanou přihláškou. Dostanou ji ve škole nebo je možno si ji vytisknout z přílohy. Další informace po kliknutí na nadpis.

Úspěch v programu Erasmus+

Ve školním roce 2019/2020 nás čeká realizace hned 3 projektů z programu Erasmus+ pro žáky i učitele za téměř 215 000 EUR.

Alena Zdražilová byla oceněna za dlouhodobou pedagogickou činnost

Ve středu 27. 3. 2019 u příležitosti Dne učitelů převzala paní učitelka Alena Zdražilová ocenění Libereckého kraje za dlouholetou pedagogickou činnost. Ocenění ji předali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a náměstek odboru školství Petr Tulpa. Popřát přišla také starostka Semil Lena Mlejnková.

Kurz angličtiny pro učitele a rodiče naší školy

Přidejte se k nám a pracujte na své angličtině.

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Nová výroční zpráva je tu!

Dětský klub

Dětský klub začíná svoji činnost v úterý 4. září 2018 a je zdarma. Děti od 4. třídy výše mohou přijít již tento den a to s vyplněným a podepsaným Zápisovým lístkem. Dostanou ho v pondělí 3.9. ve škole nebo je možno si ho vytisknout z přílohy. Další info po kliknutí na nadpis.

Informace k ochraně osobních údajů (GDPR)

Fyzické osoby (subjekty údajů), jejichž osobní údaje správce (škola) zpracovává jsou všichni žáci školy, rodiče, zaměstnanci školy atd.

Výuka anglického jazyka pro veřejnost

V rámci vedlejší činnosti školy nabízíme zájemcům možnost výuky anglického jazyka pro jednotlivce i skupiny.

Waldorfské lyceum na žebříčku 8 nejzajímavějších škol v ČR

http://www.forbes.cz/prumyslovka-lyceum-i-prirodni-skola-8-nejzajimavejsich-strednich-v-cesku/

Studie úpravy dvorku je na světě

Společná práce rodičů, dětí a učitelů pod vedení architektů má svůj výsledek! Podívejte se na studii v příloze.

Výroční zpráva o poskytování informací

Zpráva se vydává v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Školní řád

Od 1. 2. 2017 platí nový Školní řád pro základní i střední školu. Změny jsou přehledně uvedeny v dopisech pro rodiče a žáky. Stačí kliknout na název Školní řád.

The Waldorf Times

Školní časopis pro publikování žákovských prací v českém, německém a anglickém jazyce

Tvorba studie dostavby waldorfské školy v Semilech - Podmoklicích dokončena

Po dvouleté společné práci architektů, rodičů, učitelů a žáků byla dokončena studie dostavby Waldorfské základní a střední školy v Semilech - Podmoklicích. Děkujeme všem, kteří se na této práci podíleli a v příloze připojujeme také poděkování od architektů ze studia Nature Systems. Naší snahou nyní bude shánět z různých zdrojů finanční prostředky, které by umožnily dostavbu areálu uskutečnit.

Studijní program Erasmus+

Sociální praktikum žáků lycea v zahraničí

Podpořte naši školu ...

...nic vás to stát nebude, je pár kliků navíc.

Učební pomůcky a školní potřeby

Informace o financování učebních pomůcek a školních potřeb naleznete v části Základní škola - dokumenty.

Plán rozvoje školy

Srdečně zveme na první setkání k plánování. Bude ve středu 1. 6. 2016 od 15.00 do 18.00 hodin ve školní jídelně základní školy Tyršova 485, Semily.

MAILING LIST

Oznamujeme možnost býti informován o zveřejnění nových zpráv a událostí na webu naší školy.

Kalendář


Rychlé odkazy

Kontakty  |  Spolek přátel