Zprávy

Výsledky zápisu do 1.třídy

Seznam registračních čísel žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole, kterým bylo vyhověno.

Volný den pro žáky I. - V. třídy ve středu 26. 4. 2017

Ve středu 26. 4. 2017 proběhne na základní škole zápis do l. třídy. Jedná se o organizačně náročnou akci, kterou zajišťuje většina učitelů. Z uvedeného důvodu je v tento den vyhlášeno ředitelské volno pro žáky l. - V. třídy.

O budoucnosti dvorku základní školy již 19. 4. 2017

Ve středu 19. 4. 2017 v 17.00 se na školním dvorku ZŠ uskuteční setkání rodičů a učitelů s Ing. arch. Janem Mártonem a jeho spolupracovníky z Nature Systems studia.

Poděkování za Velikonoční jarmark

Velikonoční jarmark se opravdu povedl. Počasí nám přálo a bylo opravdu jarní. Velké poděkování patří rodičům, kteří tradičně jarmark organizují.

Zápis do 1. třídy

26.4. 2017 proběhne zápis budoucích prvňáčků.

Obhajoby ročníkových prací 9. třídy

Ve dnech 13. až 16. 3. 2017

Projekt pro nevidomou dívku

Naše škola realizuje projekt: Kompenzační pomůcka pro nevidomou žákyni na Waldorfské ZŠ v Semilech. Projekt je podpořen Libereckým krajem.

Výroční zpráva o poskytování informací

Zpráva se vydává v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Školní řád

Od 1. 2. 2017 platí nový Školní řád pro základní i střední školu. Změny jsou přehledně uvedeny v dopisech pro rodiče a žáky. Stačí kliknout na název Školní řád.

Mladí a aktivní

Akce organizace "Člověk v tísni" v Centru současného umění DOX v Praze.

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018

V dokumentech naleznete informace o přijímacím řízení ke studiu naší střední školy. Stačí jen kliknout na záložku Střední škola.

Zápis do I. třídy pro školní rok 2017/2018

Z důvodu změny legislativy proběhne zápis do I. třídy v dubnu 2017, v naší škole v termínu středa 26. dubna. Podrobnější informace budou v čas zveřejněny.

PREZENTACE HOTOVÉ STUDIE DOSTAVBY WALDORFSKÉ ŠKOLY V SEMILECH

Pondělí 28. 11. 2016 od 18:00 v budově lycea, Jana Žižky 375

The Waldorf Times

Školní časopis pro publikování žákovských prací v českém, německém a anglickém jazyce

Tvorba studie dostavby waldorfské školy v Semilech - Podmoklicích dokončena

Po dvouleté společné práci architektů, rodičů, učitelů a žáků byla dokončena studie dostavby Waldorfské základní a střední školy v Semilech - Podmoklicích. Děkujeme všem, kteří se na této práci podíleli a v příloze připojujeme také poděkování od architektů ze studia Nature Systems. Naší snahou nyní bude shánět z různých zdrojů finanční prostředky, které by umožnily dostavbu areálu uskutečnit.

Setkání s pamětníkem panem Erwinem Scholzem

Měsíc filmu na školách - akce organizace Člověk v tísni

ANTIKVARIÁT na lyceu

Rádi se s vámi potkáme při pořádání knižního antikvariátu na lyceu. Finanční prostředky, které se nám podaří i díky vaší aktivní účasti shromáždit, věnujeme na dobrou věc - podporu jiných waldorfských škol ve světě. Antikvariát pořádáme v rámci světové akce WOW DAY 2016.

Volný týden

V týdnu od 24. do 28. října 2016 mají žáci volno.

Maturitní zkouška

Přehled maturitních předmětů v profilové části ve školním roce 2016/2017

Školní seznam literárních děl

Žáci 13. ročníku naleznou v příloze Školní seznam literárních děl k maturitě z českého jazyka a literatury pro školní rok 2016/2017.

Seznamovací "Čtyřden" 10. třídy

Krátká zpráva z akce naší nové lyceální třídy, našich nových desáťáků.

Rozpomínání na Václava Havla

Oslava nedožitých 80. narozenin prezidenta Václava Havla.

Zájezd do Londýna

Prohlédněte si nejznámější atrakce moderního i starého Londýna, procvičte si konverzaci v rodinách a podívejte se i do přímořského letoviska Brighton v termínu 3.4.-8.4. 2017.

Aktuálně k výskytu vši dětské

Milí rodiče, čtěte, prosím, opatření a poučení v příloze.

Studijní program Erasmus+

Sociální praktikum žáků lycea v zahraničí

Studentské volby 2016 do krajských zastupitelstev

"Nekuřte a pojďte volit". "Tony říkal, že tam půjde".

Chcete se naučit francouzsky?

čtěte přiložený leták...

Kalendář akcí školy 2016/2017

V příloze naleznete přehled akcí školy.

Školní družina (ŠD) a Všestranný kroužek (VK)

ŠD pro děti 1. - 3. třídy a VK pro děti 4. a 5. třídy zahájí činnost od pátku 2. září 2016. Přihlášky a výši poplatku najdete pod záložkou dokumenty.

Školní rok začíná ve čtvrtek 1. 9. 2016

Další informace o organizaci školního roku 2016/2017 naleznete v příloze.

Název školy

Od 1. 7. 2016 má naše škola nový název Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace.

Plánování rozvoje školy zahájeno

Od 1. června 2016 plánujeme!

Přihláška na obědy ve školním roce 2016/17

V sekci Dokumenty je ke stažení Přihláška na obědy ve školním roce 2016/17. Po vyplnění ji doručte, prosím, do jídelny v ZŠ v Řekách, paní Mládková, tel. 737212721, e-mail: jidelna.zsriegra.seznam.cz

Podpořte naši školu ...

...nic vás to stát nebude, je pár kliků navíc.

Učební pomůcky a školní potřeby

Informace o financování učebních pomůcek a školních potřeb naleznete v části Základní škola - dokumenty.

Plán rozvoje školy

Srdečně zveme na první setkání k plánování. Bude ve středu 1. 6. 2016 od 15.00 do 18.00 hodin ve školní jídelně základní školy Tyršova 485, Semily.

Budoucnost školy

Brzy započne společná práce na Plánu rozvoje školy. K spolupráci budou vyzváni všichni, které by budoucnost školy měla zajímat, tj. zřizovatel (zastoupený školskou radou), rodiče, Spolek přátel waldorfské školy a žáci (ti samozřejmě odpovídající formou). Jednání budou otevřena i dalším aktivním zájemcům.

Změna ve vedení školy

od 1. dubna je ředitelem Základní školy a Střední školy waldorfské pan Mgr. Ivan Semecký, který byl vybrán a jmenován Městem Semily - zřizovatelem (viz příloha - životopis, koncepce).

MAILING LIST

Oznamujeme možnost býti informován o zveřejnění nových zpráv a událostí na webu naší školy.

KalendářRychlé odkazy

Kontakty  |  Spolek přátel  |  Školní orchestr  |  Časopis WŠetečka