Zprávy

Zajímavé odkazy nejen pro rodiče budoucích prvňáčků

Co by Vás mohlo zajímat o waldorfské pedagogice.

Opatření pro školy od 1. 3. 2021

Od 1. 3. 2021 se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku základní školy.

Zápis do I. třídy pro školní rok 2021/2022

Termín zápisu dětí je stanoven na středu 21. dubna 2021. Podrobnosti a možnost rezervovat si termín zveřejníme začátkem měsíce dubna. Ve školním roce 2021/2022 budeme otevírat pouze jednu první třídu. Více po kliknutí na nadpis.

Přijímací řízení ke střednímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Podmínky jarního přijímacího řízení naleznete v příloze po kliknutí na nadpis. Proběhne pouze školní přijímací zkouška. Těšíme se na vás.

Pololetní vysvědčení

Vážení a milí rodiče, pololetní vysvědčení dětí 3. až 8. třídy bude připraveno k vyzvednutí v kanceláři základní školy ve čtvrtek 28. 1. 2021 od 12. do 16.00 hodin. Deváté až 12. třídě pošleme vysvědčení elektronicky. Studenti 13. třídy si vyzvednou vysvědčení při předání projektové maturitní práce.

Rozhodnutím hejtmana Libereckého kraje vykonáváme do 1. 3. do 21. 3. 2021 péči o děti a mládež za nouzového stavu

Péči vykonáváme o děti k nimž nemohou za krizové situace vykonávat péči rodiče nebo jiný zákonný zástupce. Péče bude zajišťována v souladu s rozhodnutím hejtmana v příloze. Rodiče prosíme, aby kontaktovali paní Martu Šedivou (zástupkyni ředitele pro ZŠ) tel. 604 232 268. Děkujeme

Opatření pro školy od 4. 1. 2021

Vážení a milí rodiče, v příloze najdete bližší informace k výuce od pondělí 4. 1. 2021.

Originální kalendář 2021 s akvarely žáků 7. třídy

Originální kalendář plný krásných akvarelů je k dostání v kanceláři základní školy. Upoutávka na kalendář o rozměrech 23x45cm je v příloze.

Opatření pro školy

Vážení rodiče, bližší informace k výuce od 14. 10. do 23. 10. 2020 pro základní školu naleznete po kliknutí na nadpis.

Výroční zpráva za školní rok 2019 - 2020

V příloze najdete výroční zprávu o činnosti školy ve školní roce 2019 - 2020.

Opaření pro školy

Vážení rodiče, bližší informace k výuce od 12. 10. do 23. 10. 2020 naleznete po kliknutí na nadpis.

Otevřený dopis Asociace waldorfských škol ČR a tisková zpráva

Asociace waldorfských škol České republiky, sdružující 20 waldorfských škol, odeslala otevřený dopis předsedovi vlády ČR a ministrům zdravotnictví i školství. V dopise Asociace upozorňuje na škodlivost přijatých hygienických opatření a požaduje jejich přehodnocení a úpravu - dopis v příloze po kliknutí.

Dopravní hřiště 4.-5. třída

Jako každý rok se 4. a 5. třída vypraví na košťálovské dopravní hřiště, kde se procvičí v pravidlech silničního provozu.

Michaelské přespání 2. třídy

Druháci seberou všechnu svou odvahu a odhodlaně přespí na Frýdštejně.

Michaelská slavnost na ZŠ

Během dopoledního úterního vyučování poděkují děti ze základní školy za úrodu letošnímu roku zpěvem písní a vyslechnou si krátký příběh o odvaze.

Pečení chleba 5.třída

Pátá třída domlela obilí, které zasadili již ve třetí třídě, vyrostlo, když byli ve čtvrté a nyní v páté z něj upekli chleba. Dobrou chuť!

Výlet 5. třídy k prameni Labe

Na doplnění výuky o naší vlasti se 5. třídy vypravila 21.9. k prameni Labe.

Zahajovací slavnost

10.9. proběhla na dvoře lycea slavnost, při které byli přivítáni prvňáčci a studenti prvního ročníku lycea. Vítejte mezi námi!

Žonglování s Jirkou

Děti ze základní školy si zkouší své pohybové a koordinační dovednosti při žonglování s Jirkou Sadilou. 6. třída připraví i své vlastní vystoupení!

4. třída v ZOO Chleby

Čtvrťáci se starají 2 dny 17.-18.9. o zvířátka v ZOO Chleby.

7. třída na La Grace!

Sedmáci se v pátek 11.9. vydali do italského přístavu porto di Baratti, kde se nalodili na loď připravenou na týdenní plavbu. Štastné vyplutí i návrat!

Divadelní soustředění

V týdnu od 14. do 18. září jede 9. třída na divadelní soustředění na biodynamickou farmu Fořt u Vrchlabí. Společně se budeme věnovat nácviku divadelní kousku dle předlohy J. Foglara a V. Pešky s názvem Rychlé šípy aneb kam se poděli gentlemani? Naše divadelničení bude proloženo výpomocnými zemědělskými pracemi. Doufáme, že naše úsilí bude tentokrát zdárně završeno páteční generální zkouškou pro rodiče. Všichni Vás srdečně zveme na plánovanou premiéru ve čtvrtek 24. 9. 2020 v kavárně KC Golf Semily v 18 hodin.

Erasmus+ 2020

Zkušenosti, zážitky, fotografie

Nový školní rok 2020/2021

Milí rodiče a žáci, začínáme 101. rok waldorfských škol. Naše základní škola vstupuje do 29. roku svého života a lyceum do 15. V přílohách najdete podstatné informace pro tento rok. Zveřejňujeme organizaci školního roku a školní kalendář.

Vysokorychlostní internet na lyceu od místní firmy KATRO SERVIS spol.s r.o.

Dlouhodobě usilujeme o podporu místních firem, a tak jsme jako dodavatele těchto služeb vybrali místní společnost KATRO SERVIS spol. s r.o., která má v uvedené oblasti bohaté zkušenosti a tradici. Zároveň je jedinou společností, která v místě disponuje optickou technologií, což je z pohledu stability připojení ta nejlepší varianta. Kliknutím se dozvíte více a také představíme KATRO SERVIS, ale více informací o firmě naleznete na webových stránkách www.katro.cz.

Provozní doba kanceláře a podatelny školy v době letních prázdnin je každý pracovní den od 8.30 do 12.00 hodin

Adresa kanceláře a podatelny - Tyršova ulice č. p. 485, 513 01 Semily - budova základní školy.

Vyhlášení výsledků náhradního termínu přijímací zkoušky na waldorfské lyceum pro školní rok 2020/2021

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace, zveřejňuje výsledky náhradního termínu přijímací zkoušky a informaci pro uchazeči, kteří podali žádost o vydání nového rozhodnutí. Informace o postupu pro nepřijaté uchazeče naleznete v minulé zprávě o výsledcích přijímacího řízení.

Školní rok končí v pátek 26. 6. 2020

V pondělí 29. a 30. 6. 2020 je ředitelské volno a tak můžeme ukončit školní rok předáním vysvědčení už v pátek 26. 6. 2020. Přejeme příjemné a pohodové prázdniny.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení na waldorfské lyceum pro školní rok 2020/2021

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Waldorfská základní a střední škola Semily, příspěvková organizace, zveřejňuje výsledky přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení a další důležité informace pro uchazeče, kteří budou konat zkoušku v náhradním termínu a nepřijaté uchazeče, naleznete v přílohách.

Články k pedagogickým otázkám v době pandemie

V příloze naleznete články z posledního čísla časopisu Člověk a výchova 2020/2 k současné situaci s ohledem na pedagogické a psychologické aspekty.

Informace o hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

Při hodnocení žáků budeme vycházet z platné legislativy viz přiložené dokumenty. Jsme si vědomi náročnosti situace, ve které jsme se společně ocitli.

Od června startujeme maturitní a přijímací zkoušky!

Od pondělí 1. 6. začínáme didaktickými testy s maturanty. Školní přijímací zkouška bude pro většinu přihlášených ve středu 3.6. V příloze najdete základní informace k přijímacímu řízení a kritéria. Pozvánky na zkoušku budeme přihlášeným posílat v týdnu od 18.6.

Máj

Každý rok se 1. května na dvoře lycea vždy sejdeme a čteme Máj. I v této době, kdy je společné setkávání složité, jsme pokračovali v této tradici. Tentokrát on line. I přes drobné technické problémy přednesli studenti desátého ročníku a někteří učitelé báseň od K. H. Máchy. Začínali jsme také tradičně, přesně v 18.36. Moc děkujeme p. Břenkové a p. Pleštilové za zorganizování a hudební doprovod. M. Cardová, třídní učitelka desáté třídy

Výsledky zápisu do I. třídy školního roku 2020/2021

Rozhodnutí o přijetí je v příloze.

Provoz kanceláře školy a podatelny

Provoz kanceláře základní školy a podatelny (Tyršova 485, Semily) je do odvolání stanoven v pracovní dny od 8.00 do 12.00 hodin. Provoz kanceláře lycea (J. Žižky 375, Semily) je do odvolání stanoven v pracovní dny od 9.00 do 11.00 hodin. V naléhavých případech je na lyceu možné se domluvit individuálně s paní Lenkou Břenkovou na tel. čísle 732516572. Děkujeme za pochopení.

Mimořádné opatření ke COVID-19

Bezpečnostní rada státu rozhodla, že od 11.března 2020 se zakazuje žákům základních a středních škol osobní přítomnost ve škole. Od 12. března 2020 je v ČR vyhlášen nouzový stav na 30 dnů. Je tedy zřejmé, že do odvolání nemají děti/žáci chodit do školy. Po ukončení jarních prázdnin postupně od 16. 3. 2020 rozbíháme vzdělávání žáků doma.

Ve školní roce 2020/2021 počítáme s otevřením dvou prvních tříd

Na své konferenci 13. 2. 2020 kolegium školy odsouhlasilo, že pro příští školní rok 2020/2021 se otevře paralelní 1. třída jako pilotní projekt, který bude průběžně sledován a vyhodnocován a společně zhodnocen v pololetí a na konci školního roku. Otevření dalších případných paralelních tříd není součástí rozhodnutí. Ve školním roce 2021/2022 paralelní 1. třída otevřena nebude. Případná žádost o navýšení kapacity školy vyplyne z výsledku zhodnocení.

Stanovení termínu opravné zkoušky a náhradního termínu hodnocení

Ředitel Waldorfské základní a střední školy Semily, příspěvkové organizace stanoví termín opravné zkoušky a náhradního hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020 po obnovení běžného provozu školy. Konkrétní den bude sdělen jednotlivým žákům případně zákonným zástupcům.

Výroční zpráva za školní rok 2018 - 2019

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018 - 2019 je tu! Přejeme příjemné čtení.

Školní kalendář 2019 -2020

Školní kalendář je v příloze po kliknutí na nadpis.

SEDMÁCI NA LA GRACE, záštitu převzal Ing. Tomáš Sábl

Místostarosta města převzal osobní záštitu nad výjimečným vzdělávacím projektem sedmé třídy waldorfské školy.

Školní družina 2019 - 2020

Školní družina pro 1. - 3. třídu začíná svoji činnost v úterý 3. září 2019. Děti mohou přijít již tento den, ale pouze s vyplněnou a podepsanou přihláškou. Dostanou ji ve škole nebo je možno si ji vytisknout z přílohy. Další informace po kliknutí na nadpis.

Úspěch v programu Erasmus+

Ve školním roce 2019/2020 nás čeká realizace hned 3 projektů z programu Erasmus+ pro žáky i učitele za téměř 215 000 EUR.

Alena Zdražilová byla oceněna za dlouhodobou pedagogickou činnost

Ve středu 27. 3. 2019 u příležitosti Dne učitelů převzala paní učitelka Alena Zdražilová ocenění Libereckého kraje za dlouholetou pedagogickou činnost. Ocenění ji předali hejtman Libereckého kraje Martin Půta a náměstek odboru školství Petr Tulpa. Popřát přišla také starostka Semil Lena Mlejnková.

Kurz angličtiny pro učitele a rodiče naší školy

Přidejte se k nám a pracujte na své angličtině.

Výroční zpráva za školní rok 2017/2018

Nová výroční zpráva je tu!

Dětský klub

Dětský klub začíná svoji činnost v úterý 4. září 2018 a je zdarma. Děti od 4. třídy výše mohou přijít již tento den a to s vyplněným a podepsaným Zápisovým lístkem. Dostanou ho v pondělí 3.9. ve škole nebo je možno si ho vytisknout z přílohy. Další info po kliknutí na nadpis.

Informace k ochraně osobních údajů (GDPR)

Fyzické osoby (subjekty údajů), jejichž osobní údaje správce (škola) zpracovává jsou všichni žáci školy, rodiče, zaměstnanci školy atd.

Výuka anglického jazyka pro veřejnost

V rámci vedlejší činnosti školy nabízíme zájemcům možnost výuky anglického jazyka pro jednotlivce i skupiny.

Waldorfské lyceum na žebříčku 8 nejzajímavějších škol v ČR

http://www.forbes.cz/prumyslovka-lyceum-i-prirodni-skola-8-nejzajimavejsich-strednich-v-cesku/

Studie úpravy dvorku je na světě

Společná práce rodičů, dětí a učitelů pod vedení architektů má svůj výsledek! Podívejte se na studii v příloze.

Výroční zpráva o poskytování informací

Zpráva se vydává v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Školní řád

Od 1. 2. 2017 platí nový Školní řád pro základní i střední školu. Změny jsou přehledně uvedeny v dopisech pro rodiče a žáky. Stačí kliknout na název Školní řád.

The Waldorf Times

Školní časopis pro publikování žákovských prací v českém, německém a anglickém jazyce

Tvorba studie dostavby waldorfské školy v Semilech - Podmoklicích dokončena

Po dvouleté společné práci architektů, rodičů, učitelů a žáků byla dokončena studie dostavby Waldorfské základní a střední školy v Semilech - Podmoklicích. Děkujeme všem, kteří se na této práci podíleli a v příloze připojujeme také poděkování od architektů ze studia Nature Systems. Naší snahou nyní bude shánět z různých zdrojů finanční prostředky, které by umožnily dostavbu areálu uskutečnit.

Studijní program Erasmus+

Sociální praktikum žáků lycea v zahraničí

Podpořte naši školu ...

...nic vás to stát nebude, je pár kliků navíc.

Učební pomůcky a školní potřeby

Informace o financování učebních pomůcek a školních potřeb naleznete v části Základní škola - dokumenty.

Plán rozvoje školy

Srdečně zveme na první setkání k plánování. Bude ve středu 1. 6. 2016 od 15.00 do 18.00 hodin ve školní jídelně základní školy Tyršova 485, Semily.

MAILING LIST

Oznamujeme možnost býti informován o zveřejnění nových zpráv a událostí na webu naší školy.

Kalendář


Rychlé odkazy

Kontakty  |  Spolek přátel