Zápis do mateřské školy

Informace o průběhu

V Semilech probíhá zápis do všech mateřských škol na jařě v jeden den od 8.00 do 15.00 hodin. Přesný termín se určí na začátku školního roku spolu se zřizovatelem. V naší mateřské škole je možné zapojit nově příchozí děti do programu – volná hra, tanečky, ... Rodiče si mohou prohlédnout školku a pohovořit s paní učitelkou o tom, co je zajímá. Vyplní žádost o přijetí a dotazník. Děti si odnesou malý dáreček, který pro ně vyrobily děti ve školce. Každý rok je o naší školku zájem – nemůžeme přijmout všechny přihlášené děti. Přichází k nám děti nejenom ze Semil a blízkého okolí, ale např. i z Vrchlabí, Jilemnice, ... U zápisu se již také setkáváme s rodiči, kteří navštěvovali waldorfskou mateřskou školu jako děti. Zápis je den očekávání a setkávání, na který se těšíme.

Přihlášku, kriteria a další k zápisu najdete v sekci dokumenty.