O mateřské škole

Školné a stravné

Školné pro školní rok 2017-2018 je 350,- Kč

Stravné pro školní rok 2017-2018:

Záloha na celodenní stravování - 670,- Kč měsíčně
Záloha na polodenní stravování - 530,- Kč měsíčně
Celodenní stravování - 740,- Kč /odklad školní docházky/