Dokumenty

Povinně zveřejňované informace
V souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) poskytuje Škola informace Subjektům údajů o zpracování jejich osobních údajů. Dokument obsahující detailní informace o jednotlivých Účelech zpracování si můžete stáhnout ZDE.
Informace poskytované subjektu údajů v průběhu zpracování a při výkonu jeho práv.
ikonaProjekt MŠW SEMILY 63 74 kB
PDF Dokument
ikonaGDPR24052018.pdf 703 kB
PDF Dokument
ikonaRozšířené informace PDF Dokument
Informace k projektu - MŠW Semily 22
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007755
ikonaEU_sablony.docx 67 kB
Microsoft Word Document
Zápis 2019
ikonaPozvánka k zápisu PDF Dokument
ikonaDotazník pro rodiče PDF Dokument
ikonaKritérie k přijetí PDF Dokument
ikonaPríloha k žádosti o přrijetí PDF Dokument
ikonaŽádost o přijetí PDF Dokument
ikonaPotvrzení dětského lékaře PDF Dokument
ŠKOLNÍ ŘÁD ŠKOLY
(1.9.2016)
ikonaskolni_rad.doc 53 kB
Microsoft Word Document
Školní vzdělávací program
(1.9.2016)
ikonaSVP_2017.pdf 643 kB
PDF
ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY
(24.4.2017)
ikonazprava_o_cinnosti_2015.doc 62 kB
Dokument MS Word