O lyceu

Waldorfské lyceum

Střední waldorfská škola s oborem waldorfské lyceum je obdobou středoškolských stupňů waldorfských škol známých jako výrazná alternativa k tradičním středním školám po celém světě. Vychází ze stejných pedagogických ideálů jako základní waldorfská škola. Není však určena pouze jejím absolventům, ale je otevřena všem mladým lidem:

  • Kteří neztratili touhu poznávat a učit se o světě, o člověku o sobě samém, a chtějí si tuto touhu zachovat i pro další studium a po celý život.
  • Kteří hledají odborně kompetentní učitele se zájmem nejen o svůj vlastní předmět, ale zejména o studenty, jejich otázky, problémy a osobnostní rozvoj.
  • Kteří se chtějí vzdělávat celostně a rozvíjet nejen své schopnosti intelektuální, ale i emoční, komunikační, sociální, rukodělné a umělecké.
  • Kteří hledají školu se vzdělávacím programem, jenž se odvíjí od poznání vývoje mladého člověka.
  • Kteří hledají školu, v níž vyučovací předměty a veškeré další aktivity nejsou pojímány jako cíl, ale jako nástroj vzdělávání.

Waldorfské lyceum je všeobecně vzdělávací školou zakončenou maturitou, která vás podobně jako gymnázium připraví na studium vysoké školy nebo jiné formy pomaturitního studia. Vedle úplné skladby všeobecně vzdělávacích předmětů je součástí vzdělávání široká paleta uměleckých a prakticko-řemeslných kurzů a praktik. Vedle soustředění na všeobecný rozvoj osobnosti nabízí škola také možnost prohloubení v oblastech příští studijní orientace.