Granty

Zapojení do výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování

(č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007630 a č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007988)

Naše škola je od 1. 9. 2017 zapojena v rámci výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování do dvou projektů. Cílem projektu Speciální pedagog pro základní školu je usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do školy. Cílem druhého projektu - Speciální pedagog pro střední školu - je usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do školy a podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím tandemové výuky.
O výsledcích projektů budeme informovat na webových stránkách školy.
Oba projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií.


Projekt Podpora kvality vzdělávání v Semilech
PROGRAM OPVK, výzva č. 56

(č.: CZ.1.07/1.1.00/56.0798)

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích.

V období 8/2015 – 12/2015 budou realizovány následující aktivity: 1x zahraniční jazykový kurz pro učitele, 1x stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných předmětů, technických předmětů a 1x Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Článek o projektu v Semilských novinách (prosinec 2015)


PROGRAM Erasmus+
projekt Creativity in the English classroom

(č. 2014-1-CZ01-KA101-000270)

Projekt je zaměřen na zvýšení úrovně učitelských schopností v oblasti výuky cizích jazyků, konkrétně na učitele anglického jazyka. Realizace probíhá od prosince 2014 do prosince 2015 (pobyty se uskuteční v srpnu, září, říjnu). Konkrétně jde o 5 sedmidenních studijních pobytů v Británii (5 účastníků).

Článek o projektu v Semilských novinách (prosinec 2015)


Projekt "Waldorfské dílny"

V prosinci 2014 byl dokončen projekt "Waldorfské dílny" CZ.1.13/4.2.00/36.01314

Díky projektu proběhly hydroizolace prostor a dílny byly vybaveny novými nástroji a přístroji. Prostředky na realizaci projektu byly čerpány z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a spolupodílel se na nich rovněž zřizovatel školy město Semily.

V přílohách jsou uvedeny dokumenty charakterizující VŘ na Izolace zdiva Waldorfské školy v Semilech.

Přiložené soubory
ikona seznam_subdodavatelu.pdf 191 kB
Adobe PDF dokument
ikona skutecne_uhrazena_cena.pdf 159 kB
Adobe PDF dokument
ikona smlouva_o_dilo.pdf 7,1 MB
Adobe PDF dokument